Doel

Volgens artikel 2 van onze statuten:

De vereniging stelt zich ten doel: ­de leden haar hulp aan te bieden bij overlijden van –­één hunner, alsmede van hun inwonende kinderen jonger dan één en twintig jaar, tot het op –­waardige en eerbiedige wijze doen plaatshebben der —­begrafenis, behalve in noodtoestanden.