Lidmaatschap

Welke voordelen biedt het lidmaatschap?

  • U bent vrij om een begrafenisondernemer te kiezen.
  • Geen kosten voor de rouwauto op de dag van de begrafenis. Deze worden door de begrafenisvereniging betaald. (Alleen bij gebruik rouwauto van door begrafenisvereniging gecontracteerde onderneming.)
  • Het gebruiken van de dragers van onze vereniging is gratis voor de leden. Kiest u in overleg met de door u gekozen uitvaartonderneming voor andere dragers, dan zijn de kosten daarvan voor eigen rekening.
  • Mogelijkheden gebruik Rouwcentrum Aalburg. (De kosten hiervan zijn wel voor uw rekening met een voor de leden geldende korting van 20%.):
    • Opbaren in Rouwcentrum Aalburg en bezoek op afspraak.
    • Opbaren in 24-uurs kamer van Rouwcentrum Aalburg. De overledene is dan in een aparte ruimte opgebaard. U krijgt de sleutel van Rouwcentrum Aalburg en van de opbaarkamer, zodat u op elk gewenst moment van de dag uw dierbare kunt bezoeken.
    • Gebruik van Rouwcentrum voor condoleance en rouwdienst.

De diensten waar u als lid recht op heeft, en de regels waarmee u rekening dient te houden zie onze voorwaarden (link voorwaarden)

 

Wat kost het?

U kunt met uw gezin lid worden tegen een bijdrage van:
€ 16,– per jaar; inclusief inwonende kinderen.
Bent u 60 jaar of ouder, dan betaalt u als hoofd van het gezin éénmalig een bedrag van € 100,–.

Om de contributie zo laag mogelijk te houden zal deze jaarlijks automatisch geïncasseerd
worden.

U bent lid van onze begrafenisvereniging nadat u van ons een schriftelijke bevestiging hebt gekregen van uw lidmaatschap.

Conform het huishoudelijk reglement dienen nieuwe leden tenminste drie maanden lid te zijn, voordat de vergoedingen en kortingen van kracht zijn. Op grond van onze statuten is de dienstverlening vanuit onze vereniging beperkt tot begrafenissen. Crematies zijn statutair uitgesloten.

Hoe kan ik lid worden van de vereniging?

Neem dan contact op met onze penningmeester:

Dhr. A. Versteeg
Penningmeester
p/a
Katalijnestraat 22
4261 BM Wijk en Aalburg

 

* Voor alle genoemde bedragen en percentages geldt: Peildatum april 2013

* De aangeboden diensten zijn beperkt tot een straal van 20 km rondom Wijk en Aalburg. Bij grotere afstanden worden extra kosten in rekening gebracht.